NG Kerk Roodekrans

Visit Website Add Favorites Contact Author

Ons het reeds in 1990 die visie Roodekrans Lewe geformuleer. LEWE is so n kragtige woord met so baie moontlikhede, dat ons dit in 2002 met ons hervisionering behou het, maar nou met 'n betekenisvolle byvoeging, naamlik Roodekrans deel lewe

Die moontlikheid om LEWE te kan deel begin eintlik by die feit dat God sy lewe allereers met ons deel. Hy skep en versorg ons lewe as Vader; maak ons lewe nuut as Verlosser in Christus en bewerk die nuwe lewe in ons deur Sy Gees.

"U is die bron van die lewe" (Ps 36:10)
"Ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed" (Joh 10:10)

Ons wil dus allereers naby die bron van die lewe leef en die lewe wat van Hom kom, vier en saam geniet. Ons is tans 'n gemeente van meer as 3700 lidmate, waarvan sowat 'n derde dooplidmate is. Ons besef dat lidmate juis inskakel omdat hulle die LEWE wat uit die Goddelike bron kom wil ontvang.

Ons wat die ryke lewe in God ervaar, weet ook dat die lewe nie anders kan as om uit ons na ander te vloei nie. Allereers moet ons dit onderling met mekaar deel deur aanbidding, gesprekke, Woordstudie, groepe, dienslewering en baie meer. Tegelykertyd wil ons ook die lewe na buite met ander in die gemeenskap en wêreld deel deur met woord en daad na ander uit te reik.

"Strome lewende water sal uit sy binneste vloei" (Joh 7:38)

Soos die stroom wat uit die heiligdom vloei en al verder lewe bring, so wil ons gemeente die lewe al verder laat vloei vanaf elke lidmaat en die gemeente as geheel tot daar waar groot dors en droogte is."

"Waar die stroom kom sal alles lewe (Eseg 47:9)

08:00 – 09:15 Oggenddiens

09:15 – 09:45 Saamkuier in die saal

09:45 – 10:30 Familie vriendelike erediens

10:30 – 11:15 Gr. 1 – 6 kategese


Address Azalealaan 7, Wilropark, Roodepoort, 1724
Facebook Visit Link Here
Fax 011 768-1398
Telephone 011 768-1391
Category